BIỆT THỰ CHÚ ĐÔNG - TX LONG MỸ - HẬU GIANG

 BIỆT THỰ CHÚ ĐÔNG - TX LONG MỸ - HẬU GIANG

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng!
http://www.kientrucbietthu.com.vn
Hotline: 02835090909

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:

R4-38, Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 35.090909 (028) 54.106898, 

Hotline: 0934.120.120